Guia d'hàbitats aquàtics

15.616. Matollars baixos d'Atriplex portulacoides, de sòls argilosos molt salins, no gaire humits, del litoral

Aspecte

Matollar dens i baix (20-80 cm) d’Atriplex portulacoides.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Indrets elevats dins les àrees de maresma i salobrars allunyats del litoral, amb un període d’inundació curt, regularment pasturats.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls argilosos, molt salins.

Distribució dins el territori català

Tot el litoral, als territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense problemes greus de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?