Guia d'hàbitats aquàtics

15.612. Salicornars (matollars d'Arthrocnemum fruticosum) de sòls argilosos salins, temporalment inundats, del litoral

Aspecte

Matollar baix, de fins a un metre d’alçària, generalment dens, amb abundància de restes seques dels individus vells.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Maresmes litorals.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls argilosos, salins i llargament inundats.

Distribució dins el territori català

Litoral dels territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Les darreres dècades, aquest hàbitat ha entrat en forta regressió a causa de l’expansió urbanística i de la pastura intensiva. La protecció legal de les maresmes de l’Empordà i del delta de l’Ebre n’han aturat la destrucció.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?