Guia d'hàbitats aquàtics

15.611. Salicorinars prostrats d'Arthrocnemum perenne, de sòls argilosos salins, sempre xops i sovint inundats, del litoral

Aspecte

Matollars baixos (10-30 cm) i poc densos, formats per mates ajagudes d’Arcthrocnemum perenne, de les quals només són visibles els brots de l’any, desenvolupats a l’estiu a partir de les tiges velles enterrades.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Vores de llacunes temporànies salabroses.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls argilosos, salins, temporàniament inundats o sotmesos a inundacions no periòdiques, però sempre xops.

Distribució dins el territori català

Litoral dels territoris ruscínic (aiguamolls del Baix Empordà) i catalanídic meridional (delta de l’Ebre).

Gestió, usos i problemes de conservació

L’àrea d’aquest hàbitat s’ha vist reduïda a causa de la dessecació o el rebliment de les llacunes litorals. Actualment, la conservació d’aquests salicornars depèn del manteniment del règim d’inundació de les zones de maresma.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?