Guia d'hàbitats aquàtics

15.56. Comunitats de soses i salats anuals (Suaeda maritima, Salsola soda), niotròfiles, de sòls salins humits i temporalment inundats

Aspecte

Poblaments de plantes anuals crasses, de desenvolupament estival, força densos i baixos (20-30 cm).

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Vores de les llacunes litorals on es produeix una abundant acumulació de restes orgàniques, generalment d’origen marí.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls humits, rics en matèria orgànica

Distribució dins el territori català

Territoris rusciníc (Alt i Baix Empordà) i catalanídic central i meridional (Baix Llobregat i delta de l’Ebre).

Gestió, usos i problemes de conservació

El caràcter nitrohalòfil d’aquestes comunitats exigeix la persistència de la dinàmica natural que les afavoreix. En cas que s’acumulin restes orgàniques no marines, aquestes formacions poden ser substituïdes per unes altres.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?