Guia d'hàbitats aquàtics

23.11. Aigües salabroses o salines, estagnants, sense poblacions d'asprelles (Chara, spp.)

Aspecte

Estanyols i basses, de vegades temporers, que ocupen depressions tancades (sense desguàs). Estan poblades únicament per comunitats d’algues planctòniques i bentòniques, però no d’asprelles.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.

Ambients que ocupa – Conques interiors endorreiques.

Clima –Mediterrani continental

Condicions del medi – Aigües salabroses o salines, en terrenys argilosos o llimosos impermeables. La salinitat i el volum de l’aigua són molt fluctuants. Sovint hi ha precipitació de sal al marge de l’estanyol, i de vegades aquest s’asseca temporalment.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb greus problemes de conservació, principalment a causa del drenatge i la dessecació per transformar en conreus la majoria dels estanys i basses salins. El representant més extens, l’estany d’Ivars, fou hidrològicament alterat arran de la construcció del canal d’Urgell i posteriorment transformat en conreus de regadiu. Actualment, en resten molt poques mostres (clot de l’Unilla, clot dels Reguers, etc.) que, en general, només s’arriben a inundar durant els episodis de fortes pluges.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?