Guia d'hàbitats aquàtics

23.211. Comunitats submerses de Ruppia..., d’aigües salabroses

Aspecte

Poblaments d’herbes submerses, normalment poc vistoses, de fulles generalment estretes i primes, que colonitzen el fons d’estanyols i basses sense desguàs.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa: contrades mediterrànies.

Ambients que ocupa – Llacunes de les terres interiors

Clima –Mediterrani continental

Condicions del medi – Aigües poc o molt salines, en terrenys argilosos o llimosos impermeables

Distribució dins el territori català

Territori sicòric

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat en estat de conservació crític, si no ja extingit, a causa del drenatge i la transformació en terrenys de cultiu de la majoria dels estanys i basses salins. La planta dominant en aquest ambient havia estat citada del clot de la Llacuna (prop d’Ivars d’Urgell) a mitjan segle XX.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?