Guia d'hàbitats aquàtics

22.3412. Pradells d'isòets (Isoetes setacea, I. velata), de basses fluctuants de terra baixa, al territori ruscínic

Aspecte

Pradells de port baix en què dominen geòfits i plantes anuals de desenvolupament hivernal i primaveral. Ocasionalment poden tenir l’aspecte d’una gespa densa on domina Isoetes setacea.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, a les contrades marítimes subhumides.

Ambients que ocupa – Llacunes temporànies amb un període d’inundació llarg, però sempre eixutes a l’estiu.

Clima – Mediterrani marítim subhumit.

Condicions del medi – Esquistos o granits de pH baix.Sòls sorrencs, àcids. Aigües oligotròfiques.

Distribució dins el territori català

Territori ruscínic (Alt Empordà).

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense cap ús concret, llevat que es pasturi en determinats períodes. Els problemes de conservació poden venir d’una transformació de l’indret que en canviés la morfologia i n’impedís les inundacions periòdiques.

 

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?