Guia d'hàbitats aquàtics

22.313. Poblaments de Juncus bulbosus o Potamogeton polygonifolius o Hypericum elodes o Ranunculus flammula, de vores d'aigües somes, àcides

Aspecte

Poblaments d’hidròfits de pocs centímetres d’alçària, ben diferents uns dels altres i que a casa nostra no solen créixer junts. Comprèn des de plantes quasi submergides (cas de l’espiga d’aigua) fins a plantes que arrelen a la vora de l’aigua.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – De l’estatge alpí a les contrades marítimes subhumides.

Ambients que ocupa – Aiguamolls, vores d’aigua, basses o estanyols poc profunds.

Clima – Climes diversos.

Condicions del medi – Sòls temporalment o permanentment inundats, torbosos o argilosos, àcids.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris ruscínic, olositànic i catalanídic septentrional. Hàbitat poc corrent; rar als territoris ruscínic i catalanídic, d’on es coneix de molt poques localitats.

Gestió, usos i problemes de conservació

 Hàbitat amenaçat per l’ocupació del territori.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?