Guia d'hàbitats aquàtics

22.3113. Pradells d'isòets (Isoetes lacustris, I. echinospora), submersos una gran part de l'any, d'estanys oligotròfics de l'alta muntanya

Aspecte

Formacions submergides d’isòets -petits pteridòfits de fulles junciformes aglomerades en roseta- més o menys esclarissades.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges subalpí i alpí.

Ambients que ocupa – Fons d’estanys i basses d’alta muntanya.

Clima – Subalpí o alpí.

Condicions del medi – Fons llimosos i sorrencs. Aigües àcides, oligotròfiques.

Distribució dins el territori català

Pirineus axials.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat molt sensible a les variacions del medi, especialment a les oscil·lacions del nivell de l’aigua i a la composició química d’aquesta.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?