Guia d'hàbitats aquàtics

15.58. Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits

Aspecte

Jonqueres denses i altes, de fins a mig metre d’alçària, de desenvolupament primaveral, dominades per Juncus subulatus.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim i contrades mediterrànies interiors subàrides.

Ambients que ocupa – Clotades excavades en materials impermeables de natura argilosa.

Clima – Mediterrani marítim o continental subàrid.

Condicions del medi – Sòls salins, força humits durant la primavera.

Distribució dins el territori català

Territoris sicòric, ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense problemes de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?