Guia d'hàbitats aquàtics

15.572. Prats d'Elymus spp.

Aspecte

Prat alt, de fins a un metre, dens, dominat per alguna espècie d’Elymus i amb abundància d’altres gramínies i de joncs.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Maresmes litorals, en indrets un xic elevats (antigues closes, parcel·les abandonades...).

Clima – Mediterrani.

Condicions del medi – Sòls argilosos i arenosos, moderadament salins i humits, però rarament inundats.

Distribució dins el territori català

Territori ruscínic (aiguamolls de l’Empordà) i catalanídic meridional (delta de l’Ebre).

Gestió, usos i problemes de conservació

En algunes àrees s’aprofita com a pastura per al bestiar oví. Sensible a la intervenció humana, com tots els hàbitats costaners.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània occidental
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?