Guia d'hàbitats aquàtics

15.571. Comunitats i poblaments de donzell marí (Artemisia gallica), de sòls salabrosos poc humits

Aspecte

Comunitats herbàcies, baixes (20-60 cm) i poc denses, dominades pel donzell marí i diverses ensopegueres.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim i contrades mediterrànies interiors àrides.

Ambients que ocupa – Maresmes amb períodes d’inundació molt curts o, en el cas d’antics cordons dunars, mai inundades; vores de llacunes d’aigües salabroses.

Clima – Mediterrani marítim o continental àrid.

Condicions del medi – Sòls salins i secs, amb una important proporció de sorres.

Distribució dins el territori català

Litoral dels territoris ruscínic i catalanídic. Territori sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Vora mar, la freqüentació dels sorrals per part dels banyistes per accedir a les platges ha fragmentat i malmès aquests poblaments.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània occidental
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?