Guia d'hàbitats aquàtics

15.55. Prats amb Puccinellia festuciformis i Aeluropus littoralis, de maresmes i sòls humits, salins, del litoral

Aspecte

Prats densos de gramínies rizomatoses, de port baix (8-12 cm).

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Clarianes entremig dels salicornars; antigues closes.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls salins temporalment humits.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (Alt Empordà) i catalanídic meridional (delta de l’Ebre).

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense problemes de conservació. La pastura extensiva permet que aquests prats es mantinguin en llocs poc favorables per a altres tipus d’explotacions agrícoles.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?