Guia d'hàbitats aquàtics

15.53. Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes (Schoenus nigricans, Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits

Aspecte

Prats poc o molt densos, constituïts per dos estrats herbacis diferenciats, un d’alt (1-1,5 m) dominat principalment per plantes junciformes, i un de més baix (2-20 cm), constituït de plantes rosulades i carnoses.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim i contrades mediterrànies interiors subàrides.

Ambients que ocupa – Zona de transició entre les comunitats psammòfiles de rereduna i les comunitats halòfiles de sòls argilosos, al litoral; a les terres interiors, se situa als marges dels embassaments que estan en contacte amb àrees salines, i en clotades inundables.

Clima – Mediterrani marítim o continental subàrid.

Condicions del medi – Sòls sorrencs i permeables, amb baixes concentracions de sal.

Distribució dins el territori català

Existent en diferents punts del litoral als territoris ruscínic (cap de Creus i aiguamolls de l’Empordà) i catalanídic (delta del Llobregat, Torredembarra i delta de l’Ebre); també a les terres interiors (territori sicòric).

Gestió, usos i problemes de conservació

Sense problemes de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?