Guia d'hàbitats aquàtics

85.13. Basses i estanys dins de parcs i jardins

Aspecte

Dipòsits artificials d'aigua dolça situats en àrees enjardinades.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, muntanys mediterrània i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Parcs i jardins

Distribució dins el territori català

Tot el territori, llevat de l'alta muntanya.

Gestió, usos i problemes de conservació

En general es tracta d'elements purament estètics, però en alguns casos s'hi pot practicar alguna activitat esportiva (rem, pesca...). Els problemes de conservació deriven sobretot de la pol·lució de l'aigua i del  manteniment de les infraestructures adequades.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?