Guia d'hàbitats aquàtics

15.51. Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i de les contrades interiors

Aspecte

Jonqueres denses, generalment altes, fins d’un metre i mig d’alçària. Les integren espècies perennes, junciformes i graminoides, adaptades a la salinitat edàfica i als llargs períodes d’inundació del sòl. Segons el grau de salinitat, la textura del sòl i la durada del període d’inundació, tenen composició diversa; en general, són més riques com menys llargament inundat i menys salí sigui el terreny.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim. Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.

Ambients que ocupa – Maresmes, vores d’estanys, terrenys salabrosos.

Clima – Mediterrani.

Condicions del medi – Sòls de textura argilosa, moderadament salins i inundats periòdicament.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà), catalanídic (deltes del Llobregat i de l’Ebre) i sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Els ambients que ocupa aquest hàbitat es redueixen progressivament a conseqüència de la dessecació de zones humides salabroses, ocasionada pels canvis d’usos del sòl (urbanització, explotació turística, etc.), especialment al litoral. Com que les estrictes condicions edàfiques que requereixen aquestes formacions limiten molt el nombre d’espècies o de comunitats capaces de desplaçar-les, l’absència de pertorbacions és suficient perquè persisteixin en els indrets que conserven un ambient adequat.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?