Guia d'hàbitats aquàtics

62.51. Roques calcàries jumides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillus-veneris), de les contrades mediterrànies

Aspecte

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?