Guia d'hàbitats aquàtics

54.5. Catifes de molses brunes, inundables, poc àcides

Aspecte

Formacions de molses a manera de tapissos. Hi predominen les espècies pleurocàrpiques de tons bruns i daurats, entremig de les quals creixen algunes plantes adaptades a ambients pobres en nutrients, com les insectívores del gènere Drosera.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Marges d’estanys i basses.

Clima – Subalpí humit.

Condicions del medi – Sòl torbós.

Distribució dins el territori català

Pirineus centrals (Vall d’Aran).

Gestió, usos i problemes de conservació

Sensible a la dessecació, a l’eutrofització de l’aigua, al trepig excessiu... Caldria conservar curosament aquest hàbitat a Catalunya, atesa la seva situació marginal dins Europa i pel fet que s’hi refugien algunes espècies extraordinàriament rares.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?