Guia d'hàbitats aquàtics

54.59. Catifes flotants de trèvol d’aigua (Menyanthes trifoliata)..., de l’alta muntanya

Aspecte

Poblacions denses de trèvol d’aigua, planta flotant que destaca per les seves grans fulles trifoliolades i d’un verd brillant. Pot barrejar-se amb altres espècies pròpies del cinyell marginal dels estanys.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Vores d’estanys, basses i aiguamolls turbosos

Clima – Subalpí humit.

Condicions del medi – Sòls llimosos. Aigües poc o molt àcides.

Distribució dins el territori català

Pirineus axials.

Gestió, usos i problemes de conservació

No se’n fa cap ús especial i, en principi, no ha de tenir problemes greus de conservació. El trèvol d’aigua, en indrets favorables, es comporta com a bon colonitzador.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?