Guia d'hàbitats aquàtics

54.531. Catifes tremoladisses d’esfagnes (Sphagnum spp.) amb Carex rostrata..., acidòfiles, de l’estatge subalpí

Aspecte

Catifes d’esfagnes i Carex rostrata, poc estables per mor de la gran quantitat d’aigua retinguda i la inconsistència del substrat.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –  Estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Zona marginal d’estanys i basses.

Clima – Subalpí humit.

Condicions del medi –  Sòl format en bona part per la torba produïda pels esfagnes i les arrels del càrex. Aigua àcida.

Distribució dins el territori català

Pirineus centrals (Vall d’Aran, Pallars Sobirà...).

Gestió, usos i problemes de conservació

Qualsevol alteració del medi pot dur a la desaparició de l’hàbitat, especialment si afecta les característiques de l’aigua. D’altra banda, la freqüentació excessiva per part de persones o animals pot també degradar-lo. Caldria preservar-lo curosament, donada la seva raresa i la seva fragilitat.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?