Guia d'hàbitats aquàtics

54.46. Molleres dominades per cotonera (Eriophorum angustifolium), generalment amb esfagnes, acidòfiles

Aspecte

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?