Guia d'hàbitats aquàtics

54.4242. Torberes d’esfagnes i Carex nigra pirinenques

Aspecte

Gespes de Carex nigra sobre una catifa d’esfagnes més o menys densa.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí (i alpí).

Ambients que ocupa – Fons de comes, llocs planers al voltant d’estanys o de rierols meandriformes.

Clima –  Subalpí humit.

Condicions del medi –  Materials quaternaris. Sòl torbós i àcid (pH Indicadors d’interès de conservació baix), xop a causa de l’escolament intern (subsuperficial) d’aigua i de les precipitacions abundants.

Distribució dins el territori català

Pirineus. De 1.500 fins a 2.200 m d’altitud (i possiblement més amunt)

Gestió, usos i problemes de conservació

Freqüentat poc o molt pel bestiar. Molt sensible a la dessecació.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Cap

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?