Guia d'hàbitats aquàtics

15.23. Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, llargament inundades i poc salines, del litoral

Aspecte

Herbassars densos d’espartina, de fins a un metre i mig d’alçària. En formen part espècies perennes, graminoides i junciformes, adaptades a la salinitat del sòl i la inundació prolongada.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim

Ambients que ocupa – Vores de llacunes salabroses i maresmes.

Clima – Mediterrani marítim

Condicions del medi – Sòls de textura argil·loarenosa, moderadament salins i sotmesos a llargs períodes d'inundació.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínics (aiguamolls de l'Alt Empordà) i catalanídic (delta del Llobregat i delta de l'Ebre).

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat en regressió, a conseqüència de la desaparició dels ambients adequats causada per la urbanització i l'explotació turística del litoral. Per contra, la conservació d'aquestes formacions, allí on encara es troben en bon estat, no requereix actuacions especials, sinó el manteniment de les condicions ambientals, bàsicament. Si l'ambient és favorable, l'espècie principal (Spartina versicolor) té un ràpid creixement vegetatiu que afavoreix la regeneració de les àrees alterades.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània occidental
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?