Guia d'hàbitats aquàtics

54.35. Comunitats de Carex frigida d’indrets rocosos molt humits, pirinenques

Aspecte

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

7240 Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?