Guia d'hàbitats aquàtics

54.26. Molleres de Carex nigra, de tendència alcalina

Aspecte

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

7230 Molleres alcalines

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?