Guia d'hàbitats aquàtics

54.114. Comunitats fontinals dominades per Saxifraga aquatica, de les deus cabaloses i d’aigua blana, de l’alta muntanya pirinenca

Aspecte

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?