Guia d'hàbitats aquàtics

54.111. Comunitats fontinals, dominades per briòfits, acidòfiles, de l’alta muntanya

Aspecte

Catifes constituïdes per molses acrocàrpiques que fan grans coixinets densos, generalment d’un verd brillant, enmig dels quals creixen algunes plantes herbàcies particulars. Segons les condicions locals, i en primer lloc la temperatura de l’aigua, pot dominar-hi una molsa o una altra.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges alpí i subalpí.

Ambients que ocupa –  Vores de fonts o dintre seu.

Clima – Alpí o subalpí.

Condicions del medi –  Aigües fredes (uns 4 a 7 ºC) i pobres en sals minerals. Substrat silici (granits, esquistos...). Sòls incipients.

Distribució dins el territori català

Pirineus axials.

Gestió, usos i problemes de conservació

No sembla abocat a problemes greus de conservació, llevat que es produís un assecament de les fonts on es fa.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?