Guia d'hàbitats aquàtics

53.62. Canyars (d’Arundo donax), de vores d’aigua

Aspecte

Formacions altes (3-4 m), denses i sovint molt pobres en espècies, constituïdes bàsicament per les canyes, a les quals s’entortolliguen algunes plantes enfiladisses.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Vores de sèquies, canals i cursos fluvials i marges de torrents.

Clima –  Mediterrani.

Condicions del medi –  Sòl argilós, profund i un xic humit.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic, ausosegàrric i sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Sense problemes de conservació.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàComú
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat

Biodiversitat

Flora

?