Guia d'hàbitats aquàtics

53.4. Creixenars i comunitats anàlogues (amb Glyceria spp...) de fonts i vores de rierols

Aspecte

Herbeis formats generalment per plantes graminoides o bé per herbes de fulles tendres i un xic carnoses. Presenten força diversitat, segons l’espècie dominant.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa (contrades marítimes subhumides).

Ambients que ocupa – Fonts, vores de rierols d’aigües ràpides o dintre seu.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani marítim subhumit.

Condicions del medi – Sòls sorrencs o fangosos, permanentment inundats. Preferentment aigües netes.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris ruscínic, olositànic, ausosegàrric i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Sensible a la dessecació del medi (irregularitat del cabal, escolament de fonts i rierols).

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?