Guia d'hàbitats aquàtics

53.33. Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d’aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa

Aspecte

Herbassars d’un a dos metres d’alçària, densos i poc rics florísticament, dominats per la mansega i per altres ciperàcies que vegeten amb la base submergida dins l’aigua bona part de l’any.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Sòls humits, amb aigües carbonatades o salabroses.

Clima – Mediterrani.

Condicions del medi – Sòl argilós, sempre xop o humit, de reacció bàsica (pH alt).

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic i sicòric, i Prepirineus centrals.

Gestió, usos i problemes de conservació

La conservació d’aquest hàbitat està amenaçada per la contaminació de l’aigua i el canvi d’ús de l’espai (urbanització, obertura de camins...).

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat

Biodiversitat

Flora

?