Guia d'hàbitats aquàtics

53.2192. Comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d’aigua i llocs humits, de la terra baixa i de la muntanya mitjana

Aspecte

Formacions herbàcies altes en què predomina Carex cuprina, herba graminoide, cespitosa, de fulles amples, acintades i més o menys rígides. Barrejades entremig de les tofes del càrex, hi ha espècies més vistoses, com ara el lliri groc o el malví, aquest darrer de grans flors rosades.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Aiguamolls, vores de basses, estanys i recs, sots humits.

Clima – Mediterrani o centreuropeu.

Condicions del medi – Sòls argilosos i humits, temporalment inundats.

Distribució dins el territori català

Dels Pirineus al litoral.

Gestió, usos i problemes de conservació

Als marges d’estanys i en aiguamolls, amenaçat per la degradació del medi (abocaments, dessecació...). En canvi, a les vores de recs i sèquies no sembla que hagi de tenir problemes greus de conservació.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?