Guia de flora aquàtica

Malrubí d'aigua - Lycopus europaeus

Taxonomia
GrupHigròfits
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació