Guia de flora aquàtica

Lisimàquia - Lysimachia vulgaris

Noms populars:

Lismàquia

Caràcters identificatius:

Hàbitat:

Herbassars i canyissars, sobre sòl molt humit o innundat.

Distribució als Països Catalans:

Estatge montà i contrades mediterrànies.

Més informació.

Imatges cedides per Flora Catalana

Taxonomia
GrupHigròfits
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació