Guia de flora aquàtica

Bruc d'aiguamoll - Erica tetralix

Noms populars:

Bruc d'aiguamoll

Caràcters identificatius:

Hàbitat:

Landes humides i molleres amb esfagnes

Distribució als Països Catalans:

Estatge subalpí i muntà plujós.

Més informació.

Imatges cedides per Flora Catalana.

Taxonomia
GrupHigròfits
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació