Guia de flora aquàtica

Filipèndula - Filipendula ulmaria

Noms populars:

Filipèndula, Regina dels prats, Reina dels prats, Ulmària

Caràcters identificatius:

Hàbitat:

Sòls molt humits, sovint al marge del bosc.

Distribució als Països Catalans:

Estatge montà.

Més informació.

Imatges cedides per Flora Catalana.

Taxonomia
GrupHigròfits
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació