Guia de flora aquàtica

Luronium - Luronium natans

El Luronium és una planta aquàtica que viu en basses i estanys a l'oest i centre d'Europa.  A la Península Ibérica només en trobem en 5 petites àrees on hi forma nuclis aïllats. Presenta fulles caulinars flotans o aèries, de < 4 cm de llarg, fulles submergides linears i flors de 3 pètals blancs amb una taca groga a la base.

Luronium_natans_00.jpg

Aquest petit macròfit viu en hàbitats molt sensibles i presenta poblacions escases i fluctuants. La seva distribució és molt fragmentada sense possibilitat d'intercanvi entre poblacions és per això que al Pirineu està classificada com a espècie amenaçada.

Taxonomia
GrupHidròfits
OrígenEspècie autòctona
Estat de conservació
Global (UICN Red List)En perill d'extinció (EN)
Espanya CNEAEn perill d'extinció
Catalunya CFACEn perill d'extinció
Entrar observació

Galeria