Guia de flora aquàtica

Canya americana - Arundo donax

Noms populars:

Canya americana

Caràcters identificatius:

Hàbitat:

Rieres, rambles i llocs humits

Distribució als Països Catalans:

Contrades mediterrànies.

Més informació.

Imatges cedides per Flora Catalana.

Taxonomia
GrupHigròfits
OrígenEspècie exòtica invasora
Entrar observació