Guia de fauna aquàtica

Fartet - Aphanius iberus

Taxonomia
GrupPeixos
OrígenEspècie endèmica
Estat de conservació
Global (UICN Red List)En perill d'extinció (EN)
Espanya CNEAEn perill d'extinció
Nivell de protecció
Protecció legalINTERNACIONAL - CITES, INTERNACIONAL - Conveni de Berna, INTERNACIONAL - Conveni de Bonn, EUROPA - Annex I. Directiva Hàbitats (97/62/CE)
Entrar observació