Guia de fauna aquàtica

Samaruc - Valencia hispanica

Petit peix d'aigua dolça endèmic del litoral mediterrani de la Península Ibèrica i que es troba en perill crític d'extinció.

Els adults poden mesurar de 4 a 8cm de llargària, mentre que les femelles solen ser més grans que els mascles de la mateixa edat.Té la boca amb dents mandibulars amb una sola punta i disposada en diverses fileres. Coloració terrosa-groguenca amb les aletes rematades de taronja en els mascles.

Taxonomia
GrupPeixos
OrígenEspècie endèmica
Estat de conservació
Global (UICN Red List)En perill crític d'extinció (CR)
Espanya CNEAEn perill d'extinció
Nivell de protecció
Protecció legalINTERNACIONAL - CITES, INTERNACIONAL - Conveni de Berna, INTERNACIONAL - Conveni de Bonn, EUROPA - Annex I. Directiva Hàbitats (97/62/CE)
Entrar observació