Guia de fauna aquàtica

Donzell mercurial - Coenagrion mercuriale

Taxonomia
GrupOdonats
OrígenEspècie autòctona
Estat de conservació
Global (UICN Red List)Preocupació menor (LC)
Espanya CNEAVulnerable
Entrar observació