Guia de fauna aquàtica

Tritó palmat - Lissotriton helveticus

ADULTS

IDENTIFICACIÓ

Lissotriton_helveticus__2_.jpg

Mida fins als 8,5 cm de longitud.

Constitució prima amb secció del cos de forma quadrangular. Tenen la pell llisa de color ocre-ataronjada, amb una línia vertebral de color taronja.

Aquesta espècie presenta dimorfisme sexual, permetent diferenciar mascles de femelles.

Les femelles són de coloració menys contrastada, sense cresta caudal.

Mentre que els mascles són de coloració més contrastada, amb cresta caudal i amb les extremitats posteriors palmejades durant el zel. A més a més, els mascles presenten un filament a l'extrem de la cua.

macho_y_hembra.png

HÀBITAT

Zones amb una pluviometria elevada i amb vegetació abundant. Aprofita masses d'aigua sense o poc corrent i sense peixos.

COMPORTAMENT

Activitat preferentment nocturna i aquàtica. Se’ls pot veure per sobre o entre la vegetació aquàtica

LARVES

IDENTIFICACIÓ

DSC09552.JPG

De mida fins als 4 cm de longitud, fa mida petita, donant aspecte de constitució prima i allargada, amb el cap allargat, dits curts i de coloració crema o ataronjada.

HÀBITAT  

Masses d’aigua amb vegetació aquàtica sense corrent, com llacs de muntanya, tolls en prats de pastura, petits pantans, abeuradors, rierols de corrent suau, basses fluvials...

COMPORTAMENT

Força estàtica, però s’amaga ràpidament si es veu amenaçada. Més activa durant la nit, quan caça petits invertebrats.

POSTA

Ous dispersos individualment, embolcallats entre la vegetació aquàtica de manera que quedin protegits.

DISTRIBUCIÓ I CALENDARI FENOLÒGIC

distri_1.png

feno_1.png

Més informació al web www.soccatherp.org

Taxonomia
GrupAmfibis
OrígenEspècie autòctona
Estat de conservació
Global (UICN Red List)Preocupació menor (LC)
Catalunya CFACVulnerable
Nivell de protecció
Protecció legalCATALUNYA - Llei de protecció dels animals
Entrar observació

Galeria