Guia de fauna aquàtica

Mussaranya d'aigua - Neomys fodiens

Taxonomia
GrupMamífers
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació