Guia de fauna aquàtica

Rata d'aigua - Arvicola sapidus

Taxonomia
GrupMamífers
OrígenEspècie autòctona
Estat de conservació
Global (UICN Red List)Vulnerable (VU)
Espanya CNEAVulnerable
Entrar observació