L'inventari

Molleres i bassa de Terranella
Bellver de Cerdanya (La Cerdanya)

Característiques

Tipus: 54. Molleres

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~50×15×1m

Propietat: Desconegut

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Ubicació


Municipi: Bellver de Cerdanya
Comarca: La Cerdanya
Província: Lleida

Protecció