L'inventari

Depuradora Palau-saverdera
Palau-saverdera (Alt Empordà)

Característiques

Tipus: 99. Altres tipologies

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Palau-saverdera
Comarca: Alt Empordà
Província: Girona

Protecció

Galeria