L'inventari

Estany de Can Camps
Tortellà (Garrotxa)

Característiques

Tipus: 53. Canyissars i comunitats afins

Origen: Natural

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~165×75×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Tortellà
Comarca: Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Galeria