L'inventari

Safareig Els Hostalets d'en Bas
La Vall d'en Bas (Garrotxa)

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: La Vall d'en Bas
Comarca: Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Galeria