L'inventari

La bassa del Dofí
Castell-Platja d'Aro (El Baix Empordà)

Característiques

Tipus: 99. Altres tipologies

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de control del nivell
  • Tanca perimetral
Estructures de ús públic
  • Observatoris de fauna

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants eutròfiques (HIC)
  • Canyars (d’Arundo donax), de vores d’aigua
  • Poblaments de balques (Typha spp.)

Ubicació


Municipi: Castell-Platja d'Aro
Comarca: El Baix Empordà
Província: Girona

Protecció

Inventari de Zones Humides de Catalunya: Bassa del Dofí