L'inventari

Ullals de l'Aigua Fresca
Amposta (El Montsià)

Característiques

Tipus: Altres tipologies

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~20×20×6m

Propietat: Privat

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Usos
  • Ús agrícola (rec)
  • Ús per la conservació
Impactes
  • Sobrefreqüentació de visitants

Accions de conservació

Fauna

Peixos

Flora

Helòfits

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants oligotròfiques, pobres en calç (HIC)
  • Canyars (d’Arundo donax), de vores d’aigua
  • Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d’aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa (HIC prioritary)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaMolt transparent
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Amposta
Comarca: El Montsià
Província: Tarragona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Delta de l'Ebre
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Ullals de l'Arispe i Baltasar

Custòdia

Entitat: Paisatges Vius
Tipus d'acord: Contracte de custòdia

Galeria