L'inventari

Torrent de la Plana de Segueró (Beuda)
Sant Salvador de Guardiola (El Bages)

Característiques

Tipus: Altres tipologies

Origen: Natural

Règim hídric: Temporal

Morfologia

Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellAlt
TransparènciaTèrbola
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Sant Salvador de Guardiola
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria